m

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam posuere varius
magna, ut accumsan quam pretium
vel. Duis ornare

Latest News
Follow Us
GO UP
Image Alt

Rijeka Tara

Rijeka Tara

Rijeka Tara - biser Evrope. Kanjon Tare je dugačak 149km sa dubinom koja dostiže i do 1300 metara. Po dubini je drugi kanjon u svijetu poslije kanjona Kolorada, samim tim i najdublja i najoštrija riječna dolina u Evropi.

U poređenju sa pustoši velikog kanjona Kolorada, kanjon Tare djeluje kao prašumsko područje. U njemu preovladava svijetlo-zelena boja bujnog listopadnog rastinja i tamno-zelena boja četinara. Rijeka Tara prima svoje pritoke najvećim dijelom sa planina Komova, Sinjajevine, Durmitora i Ljubišnje, a sa rijekom Pivom sastaje se na Šćepan Polju gdje prave rijeku Drinu.

17. januara 1977. godine rijeka Tara i njen kanjon uvršteni su na listu “Čovjek i biosfera”, a 4. septembra 1980. godine u sklopu Nacionalnog parka “Durmitor” proglašeni su za “Svjetsku baštinu prirodnih dobara UNESCO-a”.

Bistra, zelena voda Tare spada u ˝A˝ kategoriju, pitka je cijelim tokom (što je izuzetna rijetkost), daruje pejzažu njenog kanjona svježinu, blistavost i pokret u impresivnom dizajnu riječnog korita sa svojim bukovima, vodopadima, pritokama i drugim prirodnim fenomenima koji se samo ovdje mogu naći.

Dosadašnja istraživanja su utvrdila da se ovdje nalazi značajna koncentracija endemičnih vrsta biljaka i insekata, a u samom kanjonu nalazi se preko 80 poznatih pećina koje dosad nisu detaljno istražene. U nekim od ovih pećina utvrđeno je postojanje kulturnih slojeva, što je nesumnjivo dokaz da je u njima obitavao praistorijski čovjek.

Dođite da preveslamo Taru zajedno!