m

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam posuere varius
magna, ut accumsan quam pretium
vel. Duis ornare

Latest News
Follow Us
GO UP
Image Alt

Maglić

Maglić je dinarska planina na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore oko 20km jugozapadno od Foče.

Maglić je planina sa najvišim vrhom u BiH. Najviši vrh Maglića u Bosni i Hercegovini nalazi se na 2386m nadmorske visine. Planina je omeđena rijekom Sutjeskom na zapadu, planinom Volujak na jugozapadu, rijekama Drinom i Pivom na sjeveroistoku te planinom Bioč na jugoistoku.

Maglić je izgrađen od permskih stijena, mezozojskih krečnjaka, dijabaza i malafira, a vidljivi su i lednički tragovi. Obrastao je bukovom i crnogoričnom šumom. Gornja šumska granica je na oko 1600m, a iznad te visine je plato sa pašnjacima i brojnim grebenima i visovima.

Najpoznatije visoravni u okolini Maglića su Vučevo (sa vrhom Crni Vrh), Rujevac, Snježnica, Prijevor i Mratinjska Gora. U blizini Maglića se nalazi i Perućica, najveća prašuma u Evropi, te veliki cirk Urdeni dolovi sa Trnovačkim jezerom na 1517m.

Podnožje planine i sve padine su bogate vodom, sa brojnim izvorima od kojih je najizdašniji Carev Do koji nikad ne presušuje.

Znati o Magliću i gledati ga na fotografijama je lijepo, a uz našu pomoć ga osvojiti je neprocjenjivo!